Home

Instruktor sa jednom zvezdom (M1)

 

Iskusan ronilac sa tri zvezde koji je kroz kurs za Instruktore osposobljen da samostalno organizuje i vodi kurs za sticanje kategorije ronioca sa jednom zvezdom. Ostvaruje sva prava ronioca sa četiri zvezde i kompetentan je za održavanje teorijske i praktične obuke na određenim specijalističkim i kursevima za ronioce sa jednom zvezdom, kao i realizaciju praktičnog dela kursa za P2 i P3. Može da asistira na kursevima za M1.

Specifični uslovi za sticanje kategorije:

- da ima najmanje 21 godinu

- da ima završenu srednju školu (IV stepen stručne spreme)

- da je u kategoriji ronioca sa 3 zvezde imao najmaje 100 stažnih ronjenja od čega 30 preko 30 metara i dva  specijalistička kursa prema izboru (tačka 1.7.2. pod 1, 13, 19. i 20)

- da ima preporuku kluba čiji je član poslednje dve godine

- da je kao ronilac sa 3 zvezde učestvovao u svojstvu asistenta na dva kursa za ronilačke kategorije

- da ima pismeno pozitivno mišljenje mentora koji mora biti Instruktor sa dve zvezde

- da je završio (najkasnije dve godine po završetku specijalističkog dela kursa) opšti deo kursa u visokoškolskoj ustanovi ili drugoj čiju kompetentnost priznaje Nastavna komisija

- da položi prijemni ispit čiji je sadržaj identičan teoretskom sadržaju ispita za sticanje kategorije ronioca sa 3 zvezde, kao i da korektno izvede praktičan zadatak sa ispita za ovu kategoriju (nedovoljno poznavanje jedne tematske celine ili nekorektno izvođenje praktičnog zadatka eliminiše kandidata sa kursa)

Instruktor sa dve zvezde (M2)

Poseduje veoma visok stepen teorijskog i praktičnog znanja i iskustva iz oblasti ronjenja i pedagogije. Osposobljen je za vođenje kurseva za sve ronilačke kategorije, kao i za realizaciju specijalističkog dela kursa za instruktora sa jednom zvezdom.

Specifični uslovi za sticanje kategorije:

da ima najmanje 23 godine

- da ima najmanje 60 stažnih ronjenja u kategoriji M1, od čega 40 dublje od 30 metara

- da ima održane dve specijalizacije u ulozi Instruktora

- da je realizovao šest kurseva (30 kandidata) za sticanje kategorije P1

- da je učestvovao kao asistent u realizaciji kursa za sticanje M1 i P3

- da ima pismeno pozitivno mišljenje mentora - instruktora M2 i M3

- da je pismeni rad u domenu svoje specijalnosti objavio ili izložio na zvaničnom skupu instruktora

- da nije gubio licencu poslednje dve godine

Instruktor sa tri zvezde (M3)

Instruktor sa tri zvezde je najviše stručno zvanje u oblasti ronilaštva u Republici Srbiji. Ima veliko organizaciono i pedagoško iskustvo. Ovlaščen je da samostalno organizuje i vodi sve vrste ronilačkih kurseva i kursa za instruktora sa 1 zvezdom. Instruktori sa 3 zvezde su članovi komisija za dodelu zvanja M1, M2 i M3. Stručan je za sudsko veštačenje ronilačkih udesa.

Specifični uslovi za sticanje kategorije

- da ima najmanje 27 godina

- da ima višu stručnu spremu

- da je realizovao tri kursa za kategoriju P3

- da je realizovao specifični - ronilački deo kursa za M1

- da je objavio ili izložio na seminarima instruktora dva pismena rada u domenu svoje specijalnosti

- da nije gubio licencu poslednje tri godine

Ferplej

Ferplej je pobeda

Partneri

Ministarstvo omladine i sporta Srbije

Sportski savez Srbije

Olimpijski komitet Srbije

Antidoping agencija Srbije

Facebook

SOPAS - Youtube channel

SOPAS - Youtube channel