Home

 

Poziv zaintresovanim članovima SOPAS-a da pristupe kursu za sticanje zvanja ronilački instruktor M1 i kursu za sticanje zvanja P3.

 

Kurs za sticanje zvanja ronilački instruktor M1

Organizator  kursa KPA “BEOGRAD”

Rukovodilac kursa Milorad Đuknić  instruktor M3

Asistenti: Bruno Bratović  instruktor M2, Aleksandar Teodorović M1 ,Zoran Radoičić  M3 predavač gost

USLOVI ZA PRISTUPANJE KURSU

UZOR 1.4.5.

Da nakon završetka specijalističkog dela kursa, u roku od 2 godine završi opšti deo kursa u visokoškolskoj ustanovi čiju kompetentnost priznaje Nastavna komisija SOPASa.

Prijavljivanje do 03.03.2017. godine

Sve ostale informacije na mob. Telefon 063 8611455 Milorad Đuknić  ili mail dive.bgd@vektor.net

 

Kurs za sticanje zvanja P3

USLOVI ZA PRISTUPANJE KURSU

UZOR 1.4.3.

Prijavljivanje do 03.03.2017. godine

Sve ostale informacije na mob. Telefon 063 8611455 Milorad Đuknić  ili mail dive.bgd@vektor.net

 

Kurs za sticanje zvanja P3

Drustvo podvodnih aktivnosti URS organizuje kurs za sticanje zvanja P3

Kurs vodi Zoran Radoičić instruktor  M3

USLOVI ZA PRISTUPANJE KURSU

UZOR 1.4.3.

Prijavljivanje do 03.03.2017. godine

Sve ostale informacije na mob. Telefon 063 215696 ili mail venator@sezampro.rs

Kursevi za ronioce i instruktore

Ferplej

Ferplej je pobeda

Partneri

Ministarstvo omladine i sporta Srbije

Sportski savez Srbije

Olimpijski komitet Srbije

Antidoping agencija Srbije

Facebook

SOPAS - Youtube channel

SOPAS - Youtube channel