Home

Nadzorni odbor je nadzorni organ Saveza koji vrši kontrolu finansijskog poslovanja Saveza i godišnjeg završnog računa. Nadzorni odbor čine tri člana, od kojih je jedan Predsednik, a bira ih i razrešava Skupština. Nadzorni odbor raspravlja i donosi odluke u veću od tri člana, i to većinom glasova svih članova.

Kontakt:

nadzorni.odbor@sopas.rs

 

Članovi Nadzornog odbora su:

  1. Vojislav Vukovic
  2. Sladjan Stosic
  3. Bruno Bratovic

Ferplej

Ferplej je pobeda