Home

Predsednik Saveza je Predsednik Skupštine i Predsednik Upravnog odbora po funkciji. Predsednika Saveza bira Skupština iz reda istaknutih sportista i sportskih stručnjaka. Predsednik Saveza se bira na period od četiri godine i može biti ponovo izabran na funkciju. Predsednik Saveza za svoj rad odgovara Skupštini Saveza. Prestanak funkcije pre isteka vremena može nastati ostavkom ili razrešenjem od strane Skupštine.

 

Predsednik Saveza

Božana Ostojić

 

Kontakt:

bozana.ostojic@sopas.rs

 

Ferplej

Ferplej je pobeda