Home

 

U skladu sa Statutom i Odlukama Upravnog Odbora SOPAS-a 31.05.2014 održana je godišnja Skupština.

Na Skupštini SOPAS-a usvojene su izmene Statuta Saveza i to :

Član 15.

a) Redovni član Saveza može postati

- klub koji je registrovan u skladu sa zakonom,
- čiji statutarni ciljevi odgovaraju ciljevima Saveza,
- čiji je statut u skladu sa opštim aktima Saveza,
- koji ispunjava zakonom i opštim aktima Saveza propisane uslove za
obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti,
- koji se u sistemu obuke ronilaca radi po programima nadležnog međunarodnog sportskog saveza Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques - CMAS i pridržava pravila UZOR-a ( pravila i obuka ronjenja)
- koji priloži pisanu izjavu da u potpunosti prihvata Statut i opšte akte Saveza i nadležnost Stalnog sportskog      Arbitražnog suda pri Sportskom savezu Srbije (u daljem tekstu: Arbitražni sud) za konačno rešavanje svih sporova    koji nastanu pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obaveza iz članstva u Savezu,

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA SOPAS-a 2014
REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA SOPAS-a 2014

Ferplej

Ferplej je pobeda

Partneri

Ministarstvo omladine i sporta Srbije

Sportski savez Srbije

Olimpijski komitet Srbije

Antidoping agencija Srbije

Facebook

SOPAS - Youtube channel

SOPAS - Youtube channel