ČLANARINA KLUBOVA I LICENCE INSTRUKTORA ZA 2020. godinu

Članarina za klubove (stare članove) SOPAS-a za 2020. godinu iznosi 8.000 Dinara

Članarina za klubove (stare članove) SOPAS-a za 2020. godinu, koji nisu platili prethodnu godinu iznosi 12.000 Dinara

Članarina za klubove (nove članove) SOPAS-a za 2020. godinu iznosi 30.000 Dinara

Licenca za instruktore: 5.000,00 Dinara

Dozvola za rad - cena iznosi 5.000 Dinara

Obnova dozvole za rad - cena iznosi 2500 Dinara

VAŽNO: Instruktori koji produžavaju dozvolu (kojima je istekla važnost dozvole) samo dostavljaju dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole za rad u visini od 2.500 dinara na račun : 205-45819-80

Obnova izgubljene licence za instruktore iznosi 10.000 Dinara

 

cmas1 RONILAČKI KURSEVI

 

Paket: diploma, kartica, karnet

cena kompleta sa novom karticom i slikom 2.000 Dinara

komplet sa overlay karticom 1.500 Dinara

cena kartice za specijalnosti ( NITROX itd. ) sa  slikom 2.000 Dinara

 

Dnevnica za člana komisije delegiranog od SOPAS-a - 50 Eura u Dinarskoj protivvrednosti

Dnevnice za kategoriju P3 plaća klub organizator kursa

 

cmas1 INSTRUKTORSKI KURSEVI

 

Cene (deo koji ide SOPAS-u) kurseva za instruktorske kategorije:

Kurs za M1 - 100 Eura - u Dinarskoj protivvrednosti po kandidatu

Kurs za M2 - 200 Eura - u Dinarskoj protivvrednosti po kandidatu

Kurs za M3 - 500 Eura - u Dinarskoj protivvrednosti po kandidatu

 

Molimo vas da ne vršite uplate za licencu pre nego što vam osnovni uslov ne verifikuje Nastavna komisija SOPAS-a isticanjem spiska kandidata za licencirane instruktore.

Sve uplate se vrše isključivo na Žiro račun SOPAS-a  broj 205-45819-80

Ferplej je pobeda

Copyright © 2024, SOPAS
Developed by Animat studio