SOPAS kao najviši oblik udruživanja u Republici Srbiji u oblasti podvodnog sporta, ima za cilj da razvija sportsku granu, odnosno sportske aktivnosti i delatnosti, usklađuje aktivnosti svojih članova, reprezentuje nacionalni sport u području svog delovanja, stvara uslove za postizanje vrhunskih sportskih rezultata, učestvuje u unapređivanju stručnog rada sportskih stručnjaka, potstiče bavljenje podvodnim sportom, posebno dece i omladine u svom području delovanja, organizuje i vodi sportska takmičenja.

Savez ima nadležnosti koje su Zakonom o sportu date nadležnim nacionalnim organizacijama granskog karaktera.

 

SOPAS svoje ciljeve ostvaruje kroz sledeće aktivnosti:

- Stvaranje uslova za razvoj podvodnog sporta u Republici Srbiji

- Da populariše, sprovodi i razvija sve vidove podvodne aktivnosti

- Da planira i ujednačava kriterijume za sticanje ronilačkog zvanja, da čuva prirodu, a posebno vodene i    podvodne površine od zagađivanja i uništavanja i da se stara o njenom lepšem izgledu

- Da neposredno ili preko organizatora, kojima to poveri sprovodi ronilačku obuku za sve amaterske i profesionalne kategorije

- Sprovodi i vrši izdavanje uverenja, diploma, karneta i ostalih sertifikata iz oblasti ronjenja, saglasno važećim pravilima ronjenja i obuke ronilaca

- Izdaje Nacionalnu Licencu za obuku ronilaca

- Doprinosi usavršavanju ronilačke opreme, poboljšanju metoda školovanja ronilaca i poboljšanju bezbednosti ronilaca uopšte

- Zastupa zajedničke interese članova SOPAS-a pred državnim i sportskim organima i organizacijama

- Obezbeđuje uslove za razvoj vrhunskog sporta u sportskim granama koje neguju SOPAS

- Preduzima odgovarajuće aktivnosti radi unapređivanja i omasovljivanja ronilačkog sporta i praćenja i upoznavanja svojih članova s međunarodnim iskustvima u oblasti ronilačkog sporta

- Organizuje i pruža stručnu pomoć svojim članovima u unapređivanju njihovog rada

- Organizuje inovaciju znanja kadrova u SOPAS-u, posebno rukovodećih i stručnih radnika

- Radi na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova i utvrđuje pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima

- Podstiče rad svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznanja (godišnjih, jubilarnih i dr.) za izuzetne sportske rezultate i za doprinos razvoju i unapređivanju ronilačkog sporta

- Usklađuje aktivnosti članova SOPAS-a.

- Učestvuje u obezbeđenju funkcioniranja jedinstvenog informacionog sistema na nivou saveza

- Pokretanje, podržavanje i učestvovanje u svim ekološkim akcijama na svim nivoima

- Učestvuje u izgradnji, održavanju i upravljanju sportskim objektima koji su potrebni SOPAS-u

- Izdaje publikacije o sportskim i drugim aktivnostima SOPAS-a

 

 

Ferplej je pobeda

Copyright © 2024, SOPAS
Developed by Animat studio