Home

 

ČLANARINA KLUBOVA I LICENCE INSTRUKTORA ZA 2018. godinu

 

Članarina za klubove (stare članove) SOPAS-a za 2018. godinu iznosi 8.000 Dinara

Članarina za klubove (stare članove) SOPAS-a za 2018. godinu, koji nisu platili prethodnu godinu iznosi 12.000 Dinara

Članarina za klubove (nove članove) SOPAS-a za 2018. godinu iznosi 30.000 Dinara

Licenca za instruktore: 5.000,00 Dinara

Dozvola za rad - cena iznosi 5.000 Dinara

Obnova dozvoloe za rad - cena iznosi 2500 Dinara

Obnova izgubljene licence za instruktore iznosi 10.000 Dinara

 

RONILAČKI KURSEVI

cmas1

 

Paket: diploma, kartica, karnet

cena kompleta sa novom karticom i slikom 2.000 Dinara

komplet sa overlay karticom 1.500 Dinara

cena kartice za specijalnosti ( NITROX itd. ) sa  slikom 2.000 Dinara

 

Dnevnica za člana komisije delegiranog od SOPAS-a - 50 Eura u Dinarskoj protivvrednosti

Dnevnice za kategoriju P3 plaća klub organizator kursa

 

INSTRUKTORSKI KURSEVI

cmas2

 

Cene (deo koji ide SOPAS-u) kurseva za instruktorske kategorije:

Kurs za M1 - 100 Eura - u Dinarskoj protivvrednosti po kandidatu

Kurs za M2 - 200 Eura - u Dinarskoj protivvrednosti po kandidatu

Kurs za M3 - 500 Eura - u Dinarskoj protivvrednosti po kandidatu

 

Molimo vas da ne vršite uplate za licencu pre nego što vam osnovni uslov ne verifikuje Nastavna komisija SOPAS-a isticanjem spiska kandidata za licencirane instruktore.

Sve uplate se vrše isključivo na Žiro račun SOPAS-a  broj 205-45819-80

Ferplej

Ferplej je pobeda

Partneri

Ministarstvo omladine i sporta Srbije

Sportski savez Srbije

Olimpijski komitet Srbije

Antidoping agencija Srbije

Facebook

SOPAS - Youtube channel

SOPAS - Youtube channel