Pristupanjem sajtu SOPAS (sopas.rs), Vi prihvatate i slažete se sa svim uslovima Politike Privatnosti. Ukoliko ne prihvatate uslove sadržane u Politici Privatnosti, potrebno je da odmah napustite sajt i prestanete sa korišćenjem usluga sajta.

Politika privatnosti se može menjati s vremena na vreme ažuriranjem ove stranice. Trebalo bi da se ova stranica povremeno poseti kako biste imali uvid u promene.

Ukoliko Vas zamolimo da nam obezbedite određene informacije kojima bismo Vas identifikovali prilikom korišćenja sajta, uveravamo Vas i garantujemo da će ti podaci biti korišćeni u skladi sa Politikom privatnosti.

Prilikom popunjavanja registracionog formulara na sajtu SOPAS (sopas.rs), Vi prihvatate i slažete se sa time da će administratori sajta koristiti Vaše lične podatke za sledeće namene:

Da Vas kontaktiraju, kao klijenta sajta;
Radi obrađivanja Vaših kontakt podataka;
Da Vam se omogući pristup određenim takmičenjima, poklonima i ostalim promotivnim aktivnostima;
Da Vam se pošalje nereklamna i administrativna obaveštenja (na primer promene na sajtu ili Vašem nalogu);
Slanje obaveštenja o ponudama, popustima ili drugim komercijalnim informacijama vezanim za SOPAS (sopas.rs) ili neku treću stranu, sa kojom SOPAS (sopas.rs) ima poslovnu saradnju.
Mi čuvamo Vaše lične podatke kako bismo Vam slali informacije o stanju Vašeg naloga na sajtu SOPAS (sopas.rs).

Ukoliko imate dodatna pitanja vezana za Politiku Privatnosti, molimo da nas kontaktirate putem kontakt formulara.

Ferplej je pobeda

Copyright © 2019, SOPAS
Developed by Animat studio