Obuka ronilaca

Ovde možete pronaći sve materijale važne za obuku ronilaca.

Uslovi i standardi za obuku i obavljanje ronjenja - "UZOR" su definisani kroz višegodišnji proces uz sukcesivno uvođenje u praksu.

Ovde možete preuzeti materijal u PDF formatu:

Ronilac sa jednom zvezdom (P1)

Osposobljen je da uz pratnju Instruktora ili ronioca sa 3, odnosno 4 zvezde rekreativno roni u otvorenoj vodi do dubine od 20 metara. Ronioci sa 1 zvezdom rone u krivulji sigurnosti i nemaju sukcesivna ronjenja. U ronilačkoj grupi ne može biti više od 2 para ronilaca sa 1 zvezdom.

Specifični uslovi za sticanje kategorije:

 • da ima najmanje 14 godina
 • da je plivač
 • da je sposoban da roni na dah

 

Ronilac sa dve zvezde (P2)

Poseduje određena ronilačka iskustva i osposobljen je da u paru sa roniocem iste ili više kategorije roni do dubine od 30 metara. Obučen je za sukcesivna ronjenja.

Specifični uslovi za sticanje kategorije:

 • da ima najmanje 15 godina
 • da je u kategoriji ronioca sa 1 zvezdom imao najmanje 30 stažnih ronjenja i dva specijalistička kursa (tačka 1.7.2. pod 5. i 14.)
 • da položi prijemni ispit čiji je sadržaj određen sadržajem ispita za sticanje prethodne kategorije

 

Ronilac sa tri zvezde (P3)

Potpuno je obučen i utreniran da roni, vodi i organizuje ronjenja. Roni do dubine od 40m, a u uslovima specijalnih ronjenja (spašavanje, ronilački radovi itd.) dubina ronjenja je ograničena prema medijumu koji diše. Kompetentan da vodi dva para ronioca sa 1 zvezdom i osposobljen da asistira pri realizaciji kurseva do svoje kategorije.

Specifični uslovi za sticanje kategorije:

 • da ima najmanje 18 godina
 • da je u kategoriji ronioca sa 2 zvezde imao najmanje 50 stažnih ronjenja i dva specijalistička kursa i to spašavanje i pružanje prve pomoći
 • da je od sticanja prethodne kategorije proteklo najmanje dve godine
 • da poseduje dozvolu za upravljanje čamcem
 • da položi prijemni ispit čiji je sadržaj određen sadržajem ispita za sticanje prethodne kategorije

 

Ronilac sa četiri zvezde (P4)

Ronilac sa tri zvezde koji ima izuzetno iskustvo u organizaciji i realizaciji ronjenja. Može asistirati pri realizaciji svih kurseva do svoje kategorije i u praktičnom delu kursa za M1. Osposobljen je da samostalno organizuje i realizuje sve vrste ronilačkih aktivnosti osim obuke ronilaca.

Specifični uslovi za sticanje kategorije:

 • da ima najmanje 25 godina
 • da je u kategoriji ronioca sa 3 zvezde imao najmanje 100 stažnih ronjenja
 • da je kao ronilac sa 3 zvezde učestvovao u organizaciji deset ronilačkih akcija (kursevi, ekskurzije, ronilački centri, takmičenja...)
 • da ima pismeno pozitivno mišljenje mentora koji mora biti instruktor sa dve zvezde ili tri zvezde
 • kategoriju dodeljuje Nastavna komisija Saveza na predlog i uz obrazloženje matičnog kluba čiji je član poslednje tri godine
Instruktor sa jednom zvezdom (M1)

Iskusan ronilac sa tri zvezde koji je kroz kurs za Instruktore osposobljen da samostalno organizuje i vodi kurs za sticanje kategorije ronioca sa jednom zvezdom. Ostvaruje sva prava ronioca sa četiri zvezde i kompetentan je za održavanje teorijske i praktične obuke na određenim specijalističkim i kursevima za ronioce sa jednom zvezdom, kao i realizaciju praktičnog dela kursa za P2 i P3. Može da asistira na kursevima za M1.

Specifični uslovi za sticanje kategorije:

 • da ima najmanje 21 godinu
 • da ima završenu srednju školu (IV stepen stručne spreme)
 • da je u kategoriji ronioca sa 3 zvezde imao najmaje 100 stažnih ronjenja od čega 30 preko 30 metara i dva  specijalistička kursa prema izboru (tačka 1.7.2. pod 1, 13, 19. i 20)
 • da ima preporuku kluba čiji je član poslednje dve godine
 • da je kao ronilac sa 3 zvezde učestvovao u svojstvu asistenta na dva kursa za ronilačke kategorije
 • da ima pismeno pozitivno mišljenje mentora koji mora biti Instruktor sa dve zvezde
 • da je završio (najkasnije dve godine po završetku specijalističkog dela kursa) opšti deo kursa u visokoškolskoj ustanovi ili drugoj čiju kompetentnost priznaje Nastavna komisija
 • da položi prijemni ispit čiji je sadržaj identičan teoretskom sadržaju ispita za sticanje kategorije ronioca sa 3 zvezde, kao i da korektno izvede praktičan zadatak sa ispita za ovu kategoriju (nedovoljno poznavanje jedne tematske celine ili nekorektno izvođenje praktičnog zadatka eliminiše kandidata sa kursa)

 

Instruktor sa dve zvezde (M2)

Poseduje veoma visok stepen teorijskog i praktičnog znanja i iskustva iz oblasti ronjenja i pedagogije. Osposobljen je za vođenje kurseva za sve ronilačke kategorije, kao i za realizaciju specijalističkog dela kursa za instruktora sa jednom zvezdom.

Specifični uslovi za sticanje kategorije:

 • da ima najmanje 23 godine
 • da ima najmanje 60 stažnih ronjenja u kategoriji M1, od čega 40 dublje od 30 metara
 • da ima održane dve specijalizacije u ulozi Instruktora
 • da je realizovao šest kurseva (30 kandidata) za sticanje kategorije P1
 • da je učestvovao kao asistent u realizaciji kursa za sticanje M1 i P3
 • da ima pismeno pozitivno mišljenje mentora - instruktora M2 i M3
 • da je pismeni rad u domenu svoje specijalnosti objavio ili izložio na zvaničnom skupu instruktora
 • da nije gubio licencu poslednje dve godine

 

Instruktor sa tri zvezde (M3)

Instruktor sa tri zvezde je najviše stručno zvanje u oblasti ronilaštva u Republici Srbiji. Ima veliko organizaciono i pedagoško iskustvo. Ovlaščen je da samostalno organizuje i vodi sve vrste ronilačkih kurseva i kursa za instruktora sa 1 zvezdom. Instruktori sa 3 zvezde su članovi komisija za dodelu zvanja M1, M2 i M3. Stručan je za sudsko veštačenje ronilačkih udesa.

Specifični uslovi za sticanje kategorije

 • da ima najmanje 27 godina
 • da ima višu stručnu spremu
 • da je realizovao tri kursa za kategoriju P3
 • da je realizovao specifični - ronilački deo kursa za M1
 • da je objavio ili izložio na seminarima instruktora dva pismena rada u domenu svoje specijalnosti
 • da nije gubio licencu poslednje tri godine
ČLANARINA KLUBOVA I LICENCE INSTRUKTORA ZA 2020. godinu

Članarina za klubove (stare članove) SOPAS-a za 2020. godinu iznosi 8.000 Dinara

Članarina za klubove (stare članove) SOPAS-a za 2020. godinu, koji nisu platili prethodnu godinu iznosi 12.000 Dinara

Članarina za klubove (nove članove) SOPAS-a za 2020. godinu iznosi 30.000 Dinara

Licenca za instruktore: 5.000,00 Dinara

Dozvola za rad - cena iznosi 5.000 Dinara

Obnova dozvole za rad - cena iznosi 2500 Dinara

VAŽNO: Instruktori koji produžavaju dozvolu (kojima je istekla važnost dozvole) samo dostavljaju dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole za rad u visini od 2.500 dinara na račun : 205-45819-80

Obnova izgubljene licence za instruktore iznosi 10.000 Dinara

 

cmas1 RONILAČKI KURSEVI

 

Paket: diploma, kartica, karnet

cena kompleta sa novom karticom i slikom 2.000 Dinara

komplet sa overlay karticom 1.500 Dinara

cena kartice za specijalnosti ( NITROX itd. ) sa  slikom 2.000 Dinara

 

Dnevnica za člana komisije delegiranog od SOPAS-a - 50 Eura u Dinarskoj protivvrednosti

Dnevnice za kategoriju P3 plaća klub organizator kursa

 

cmas1 INSTRUKTORSKI KURSEVI

 

Cene (deo koji ide SOPAS-u) kurseva za instruktorske kategorije:

Kurs za M1 - 100 Eura - u Dinarskoj protivvrednosti po kandidatu

Kurs za M2 - 200 Eura - u Dinarskoj protivvrednosti po kandidatu

Kurs za M3 - 500 Eura - u Dinarskoj protivvrednosti po kandidatu

 

Molimo vas da ne vršite uplate za licencu pre nego što vam osnovni uslov ne verifikuje Nastavna komisija SOPAS-a isticanjem spiska kandidata za licencirane instruktore.

Sve uplate se vrše isključivo na Žiro račun SOPAS-a  broj 205-45819-80

Ferplej je pobeda

Copyright © 2024, SOPAS
Developed by Animat studio