Kurs za sticanje zvanja ronilački instruktor M1

Poziv  zaintresovanim članovima SOPAS-a da pristupe kursu za sticanje zvanja ronilački instruktor M1

Organizator  kursa KPA “BEOGRAD”

Rukovodilac kursa Milorad Đuknić  instruktor M3

Asistenti: Bruno Bratović  instruktor M2, Slava Jovanović instruktor M1 ,Zoran Radoičić  M3 predavač gost  

 

USLOVI ZA PRISTUPANJE KURSU

1. Da ima najmanje 21 godinu.

2. Da ima završenu srednju školu (4.stepen obrazovanja).

3. Da je u kategoriji ronioca sa 3 zvezde ostvario najmanje 100 urona od čega 30 preko 30 metara.

4. Da ima završena 2 specijalistička kursa.

5. Da ima preporuku kluba čiji je član poslednje 2 godine.

6. Da je kao ronilac sa 3 zvezde učestvovao u svojstvu asisetenta na 2 kursa za ronilačke kategorije.

7. Da ima pismeno pozitivno mišljenje mentora koji mora biti istruktor sa 2 ili vise zvezda.

8. Da ima lekarsko uverenje ne starije od jedne godine izdato od ovlaščenog lekara.

9. Da položi prijemni ispit koji je identičan završnom ispitu za kategoriju ronilac sa 3 zvezde.

10. Da nakon završetka specijalističkog dela kursa, u roku 2 godine završi opšti deo kursa u visokoškolskoj ustanovi čiju kompetentnost priznaje Nastavna komisija SOPASa.

Prijavljivanje do 05.12.2015. godine

 

Sve ostale informacije na mob. Telefon 063 8611455 Milorad Đuknić  ili mail dive.bgd@vektor.net

Tagovi: Ronilac, Instruktor ronjenja

Ferplej je pobeda

Copyright © 2024, SOPAS
Developed by Animat studio