Konkurs za upis kandidata na kurs za zvanje "Operativni trener u sportu"

Konkurs za upis kandidata na kurs za zvanje "Operativni trener u sportu"

Nastavna komisija SOPAS obaveštava zaintresovane kandidate da je

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA
CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANjE I USAVRŠAVANjE

objavio

K O N K U R S

za upis DEVETE generacije polaznika
Programa za stručno osposobljavanje III nivoa u sportu za zvanje:
OPERATIVNI TRENER U SPORTU
(sve sportske grane)

 

Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadrova u sportu III nivoa je u obimu od 240 časova. Predavanja se održavaju na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, ul. Blagoja Parovića 156.

Prijavljivanje se vrši na Fakultetu od ponedeljka do četvrtka od 12.30 do 14.30 (kancelarija 39), od 22. februara do 04. marta 2016. godine. Nastava na Kursu počinje 18. marta 2016. godine.

 

Dokumentacija potrebna za upis:
1. Prijavni list – može se popuniti na licu mesta ili elektronski (nalazi se na sajtu Fakulteta)
2. Lekarsko uverenje (dom zdravlja, sportska ambulanta),
3. Overena fotokopija diplome o prethodno stečenom obrazovanju (najmanje srednja škola)
4. Izvod iz matične knjige rođenih,
5. Potvrda o prethodnom bavljenju sportom (od kluba ili saveza),
6. Kratka biografija,
7. Dve fotografije formata 4x5cm.

 

Cena kursa iznosi 35.000 din. Uplata se vrši u dve rate, na žiro račun Fakulteta. Prva rata uplaćuje se prilikom predaje dokumentacije, a iznosi 21.000 dinara. Druga rata u iznosu od 14.000 dinara uplaćuje se nakon završetka Opšteg dela nastave, u periodu između 09. i 13. maja 2016. godine.

 

Orginalni konkurs možete preuzeti ovde:

http://www.centar-fsfv.edu.rs/wp-content/uploads/2016/02/Konkurs_operativni_trener_9_ciklus.pdf

 

Ferplej je pobeda

Copyright © 2022, SOPAS
Developed by Animat studio