Konkurs za upis kandidata na kurs za zvanje "Operativni trener u sportu"

Konkurs za upis kandidata na kurs za zvanje "Operativni trener u sportu"
 
UO SOPAS i NASTAVNA KOMISIJA SOPAS obavestavaju sve zaintresovane da UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA organizuje upis polaznika Programa za stručno osposobljavanje III nivoa u sportu za zvanje:
OPERATIVNI TRENER U SPORTU (sve sportske grane)
 
 
 

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

CENTAR ZA PERMANENTNO OBRAZOVANJE
KADROVA U OBLASTI FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA

Na osnovu članova 32 i 57 Zakona o visokom obrazovanju i člana 27 Zakona o sportu,
kao akreditovana visokoškolska ustanova, raspisuje:

K O N K U R S

za upis SEDME generacije polaznika
Programa za stručno osposobljavanje III nivoa u sportu za zvanje:

OPERATIVNI TRENER U SPORTU
(sve sportske grane)
 


Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadrova u sportu III nivoa je u obimu od 240 časova. Predavanja se održavaju na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, ul. Blagoja Parovića 156.

Prijavljivanje se vrši na Fakultetu svakog radnog dana od 12.00 do 14.00 (kancelarija 39), od 23 februara do 06. marta 2015. godine. Nastava na Kursu počinje 20.03.2015. godine., prema sledećem excel rasporedu.

Dokumentacija potrebna za upis:

  1. Prijavni list – može se popuniti na licu mesta ili preuzeti elektronski indent word Prijavni list (36kB),
  2. Lekarsko uverenje (dom zdravlja, sportska ambulanta),
  3. Overena fotokopija diplome o prethodno stečenom obrazovanju (najmanje srednja škola)
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Potvrda o prethodnom bavljenju sportom (od kluba ili saveza),
  6. Kratka biografija,
  7. Dve fotografije formata 4x5cm.

Cena kursa iznosi 35.000 din. Uplata se vrši u dve rate, na žiro račun FakultetaPrva rata uplaćuje se prilikom predaje dokumentacije, a iznosi 21.000 dinara. Druga rata u iznosu od 14.000 dinara uplaćuje se nakon završetka Opšteg dela nastave, u periodu između 11. i 16. maja 2015. godine.

Dopunske informacije mogu se dobiti putem telefona: +38111/3531-000 i 3531-086 ili elektronskom poštom: centar@fsfv.bg.ac.rs .

Ferplej je pobeda

Copyright © 2022, SOPAS
Developed by Animat studio