Poziv za zimski kup Srbije i otvoreno prvenstvo Vojvodine u statičkoj i dinamičkoj apnei

ZIMSKI KUP SRBIJE I OTVORENO PRVENSTVO VOJVODINE U STATIČKOJ I DINAMIČKOJ APNEI SUBAPNEA

Zimski kup Srbije i otvoreno prvenstvo Vojvodine u statičkoj i dinamičkoj apnei održaće se 06.12.2014.g. u Subotici na SRC Prozivka. Prijava takmičara može se izvršiti najkasnije do 04.12.2014.g. do 22:00 sata na email : roniocispartak@gmail.com. U Subotu 06.12.2014.g. nakon verifikacije takmičara pristupiće se otvaranju takmičenja a zatim i nastupu prvih takmičara.

Organizator takmičenja »KPA Spartak« iz Subotice uz pokroviteljstvo Saveza organizacija za podvodne aktivnosti Srbije (SOPAS) i Saveza za podvodne aktivnosti Vojvodine (SPAV) na takmičenju očekuje učešće takmičara iz zemalja u regionu. U okviru SRC Prozivka nalaze se dva bazena : mali (10x15x1 m) i veliki (25x33x2 m), temperatura vode je oko 27ºC. Na prostor oko bazena se može pristupiti u papučama ili bos.

Takmičenje će se odvijati po pravilima CMAS-a a pravo učešća imaju takmičari koji ispunjavaju sledeće uslove :

- Da su stariji od 14 godina

- Da imaju lekarsko uverenje ne starije od 6 meseci

- Da imaju minimalno ronilačku kategoriju CMAS P1(odnosno ekvivalent neke druge asocijacije) ili

takmičarsku knjižicu

- Za mlađe od 18 godina, prisustvo ili potpisana saglasnost roditelja – staratelja.

 

Takmičari potpisuju izjavu o odgovornosti.

 

Takmičenje će biti u tri discipline :

Statička Apnea (STA); Dinamička Apnea bez peraja (DNF); Dinamička apnea sa perajama (DYF) u kategoriji : muškarci i žene. Na takmičarima je da odluče da li će se takmičiti u jednoj, dve ili u sve tri discipline. Odluka takmičara o broju disciplina će se nalaziti u sklopu izjave o odgovornosti, sa najavom rezultata koji očekuje da će ostvariti.

Nagrade :

- 1., 2. i 3. mesto za plasman u kategoriji za muškarce i žene za Zimski kup Srbije za svaku disciplinu posebno

- 1., 2. i 3. mesto za plasman u kategoriji za muškarce i žene za Otvoreno prvenstvo Vojvodine za svaku disciplinu posebno

- 1., 2. i 3. mesto za timski plasman za Zimski kup Srbije

- 1., 2. i 3. mesto za timski plasman za Otvoreno prvenstvo Vojvodine

- 1., 2. i 3. mesto za plasman u kategoriji za muškarce i žene za svaku disciplinu posebno

- Sertifikat o ostvarenim rezultatima na takmičenju za svakog takmičara ponaosob.

 

Kotizacija za takmičare je 3000,00 dinara, za članove nacionalnog Saveza (SOPAS odnosno SPAV), kotizacija je 600,00 dinara.

Prilikom verifikacije takmičara, isti su dužni da prikažu dokumentaciju da su ispunili opšte uslove za učešće na takmičenju, tom prilikom potpisuju izjavu odgovornosti i najavu, te prikazuju da su platili kotizaciju ili je plaćaju na licu mesta.

Žalbe se predaju u pisanom obliku delegatu takmičenja najkasnije 30 minuta od nastanka spornog događaja odnosno najkasnije 30 minuta nakon završetka nastupa takmičara prilikom kojeg je došlo do spornog događaja. Uz žalbu se plaća taksa od 5.000,00 dinara, koja se vraća ukoliko se žalba usvoji. U protivnom sredstva ostaju domaćinu. O žalbi raspravljaju delegat takmičenja i sudisko veće na osnovu video zapisa sa borilišta.

Orjentaciona satnica (predpostavka da će biti 30 takmičara)

08:00-09:00 verifikacija takmičara

09:00 objava startne liste

09:20 Otvaranje takmičenja

09:30 Start prvog takmičara u DNF

11:30 Kraj DNF

12:30 Start prvog takmičara u Statici

13:50 Kraj Statike

14:50 Start prvog takmičara u DYF

16:50 Kraj DYF

17:00 Objava rezultata

17:30 Proglašenje pobednika

18:30 Druženje uz zakusku u prostoru kluba

 

Za vreme takmičenja za takmičare će biti obezbeđeno osveženje (voda, sok, forneti ili sitne pogačice i po bonžita)

 

Prilikom prijavljivanja takmičara potrebno je dati sledeće podatke :

Ime i Prezime

Klub za koji nastupa

Discipline u kojima učestvuje sa najavom dužine ronjenja odnosno vremena u statici

Veličinu majice koju nosi (S, M, L ili XL, radi blagovremene pripreme)

Tim čine 2 muškarca i 1 žena, sa zbirom ostavrenih bodova po disciplinama

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti koordinatorima organizacionog odbora na e-mail adresu roniocispartak@gmail.com ili na telefone : +381638625174 Milan Pavković – Pavke; +381641131212 Dejan Stanković; +381642135527 Srđan Milodanović

 

Predsednik

KPA Spartak

Milan Pavković - Pavke

Ferplej je pobeda

Copyright © 2024, SOPAS
Developed by Animat studio