Vakcinisanje sportista

Vakcinisanje sportista

Poštovani,

Kako bi u svemu raspolagali svim potrebnim informacijama u vezi za vakcinacijom, Ministarstvo omladine i sporta je pribavilo stručno mišljenje Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ koje integriše sva najčešće postavljana pitanja u odnosu na vakcinaciju, a koja se odnose na vremenski period između vakcine i revakcine, eventualne kontradikcije i mere opreza i sl, te vam isto dostavljamo u celosti s molbom da svi sportisti i sportski stručnjaci prvenstveno, ali i druga lica u ingerenciji direktnoj i inderektnoj saveza budu po prioritetu odmah informisana. Posebno molimo da zdravstvene komisije, odnosno lica koja prate rad u savezu budu informisani kako bi adekvatno i blagovremeno postupali u vezi sa vakcinacijom lica iz nadležnosti saveza.

Takođe, dostavljamo i link, na kome se nalaze najčešća pitanja i odgovori o bolesti uzrokovanoj novim korornavirusom COVID-19 -

http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=205 i naravno ostajemo u svemu na raspolaganju sa sva eventualna na dalje otvorena pitanja, a sve u najboljem interesu zaštite zdravlja svih lica u sistemu sporta Republike Srbije što nam je zajednički primarni cilj.


Prema Stručno metodološkom uputstvu za sprovodjenje vanredne preporučene imunizacije protiv COVID-19 u Republici Srbiji vakcinama PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Gam-КOVID-Vak i SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Ministasrtva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Srbije, protokol imunizacije, odnosno razmak između dve doze vakcine protiv kovid 19 oboljenja je u skladu sa uputstvom proizvođača i odlukom Nacionalnog stručnog komiteta za imunizaciju.

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine: primenjuju se dve doze u razmaku od 21 dan

Vakcina Gam-КOVID-Vak: primenjuju se dve doze u razmaku od 21 dan

Vakcina SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated: primenjuju se dve doze vaccine u razmaku od 21 dan.

Kada su u pitanju kontraindikacije, neophodno je poštovati opšte kontraindikacije za vakcinaciju prema članu 9. Pravilnika о imunizaciji i načinu zaštite lekovima "Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 11/2018, 14/2018, 45/2018, 48/2018, 58/2018 i 104/2018), kao što su akutna bolest, febrilna stanja, teška alergijska reakcija na komponente vakcine i ozbiljna neželjena reakcija na prethodnu dozu vakcine.


Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

Кontraindikacije:
– ranija ozbiljna alergijska reakcija (anafilaksa) na komponente vakcine;
– teška neželjena reakcija nakon prethodne doze vakcine;
– akutna bolest;
– febrilno stanje;
– trudnoća;
– dojenje.

Mere opreza:

– Кod osoba sa težim poremećajima koagulacije, zbog intramuskularne primene, vakcinu treba primeniti samo ukoliko se proceni da je korist veća od rizika za primenu vakcine.
– Кod imunokompromitovanih osoba, uključujući i one na imunosupresivnoj terapiji, inte-nzitet imunog odgovora na vakcinu može biti smanjen.
– Zbog ograničene efektivnosti, moguće je da se kod nekih osoba nakon primene vakcine ne obezbedi zaštita.


Vakcina Gam-КOVID-Vak

Кontraindikacije:

-    Preosetljivost na bilo koju komponentu vakcine ili na vakcine koje sadrže slične komponente;
-    Teške alergijske reakcije u anamnezi;
-    Akutne zarazne i neinfektivne bolesti, pogoršanje hroničnih bolesti;
-    Febrilnost (iznad 37 °S);
-    Trudnoća;
-    Dojenje
-    Starost do 18 godina (zbog odsustva podataka o efikasnosti i bezbednosti);
-    Starost preko 60 godina (61+)

-    Кontraindikacije za davanje komponente II: predstavljaju teške postvakcinalne reakcije (anafilaktički šok, ozbiljne generalizovane alergijske reakcije, konvulzivni sindrom, temperatura iznad 40°S itd.) kao posledica davanja komponente i vakcine.

Mere opreza:

Кod hroničnih oboljenja jetre i bubrega, teških poremećaja endokrinog sistema (diabetes melitus), teških oboljenja hematopoetskog sistema, epilepsije, moždanih udara i drugih bolesti centralnog nervnog sistema, bolesti kardiovaskularnog sistema (infarkta miokarda u anamnezi, miokarditisa, endokarditisa, perikarditisa, ishemijske bolesti srca), primarne i sekundarne imunodeficijencije, autoimunih bolesti, plućnih bolesti, astme i HOPB, kod bolesnika s dijabetesom i metaboličkim sindromom, s alergijskim reakcijama, atopijom, ekcemom.


Vakcina SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated


Кontraindikacije:

-    Preosetljivost (alergija) na bilo koju komponentu vakcine;
-    Teška neželjena reakcija na prethodnu dozu vakcine;
-    Teške alergijske reakcije u anamnezi;
-    Akutne zarazne i neinfektivne bolesti;
-    Febrilnost ( iznad 37 °S);
-    Ozbiljna hronična bolest;
-    Trudnoća;
-    Dojenje;
-    Starost do 18 godina (zbog odsustva podataka o efikasnosti i bezbednosti);

Mere opreza:

•    Intravaskularno ubrizgavanje je strogo zabranjeno.

•    Vakcinu treba koristiti sa oprezom kod:

  • osoba sa trombocitopenijom i poremećajima zgrušavanja krvi, zbog rizika od krvarenja, do kog može doći prilikom intramuskularne primene vakcine;
  • osoba na imunosupresivnoj terapiji i osoba sa imunodeficijencijom, jer imuni odgovor na vakcinu može da bude oslabLjen. U tim slučajevima se preporučuje odlaganje vakcinacije dok se ne završi terapija imunosupresivnim lekom ili da se obezbedi da je subjekat dobro zaštićen.Vakcinacija se preporučuje kod osoba sa hroničnom imunodeficijencijom, iako imuni odgovor na vakcinu može biti umanjen;
  •  osoba sa nekontrolisanom epilepsijom i drugim progresivnim neurološkim poremećajima.

 


Кao sve vakcine, ova vakcina ne mora da pruži 100% zaštitu kod vakcinisanih osoba.

Privremenu kontraindikaciju za imunizaciju protiv određene zarazne bolesti utvrđuje doktor medicine ili lekar specijalista odgovarajuće grane koji sprovodi imunizaciju, odnosno pod čijim se nadzorom ona sprovodi, pregledom lica koja se imunizuju i uvidom u zdravstvenu dokumentaciju tih lica.

Postojanje privremene kontraindikacije upisuje se u zdravstvenu dokumentaciju i određuje se vreme i mesto sprovođenja odložene imunizacije.

Srdacan pozdrav,

Dr Maja Stosic

Кабинет Института за јавно здравље Србије
"Др Милан Јовановић Батут"
Др Суботића 5
11000 Београд
Тел: +381 11 26 85 476
E-mail: kabinet@batut.org.rs
Web: www.batut.org

Tagovi: vakcinisanje, covid-19

Ferplej je pobeda

Copyright © 2024, SOPAS
Developed by Animat studio