Kurs za instruktore CMAS M1, Jun – Avgust 2014

- Rukovodilac kursa Ljubičić Valerije CMAS M3

 

1.

PRIJAVLJIVANJE za kurs do 20.juna 2014.godine
Sve inforamcije o prijavljivanju i organizaciji
Ljubičić Valerije, 0642075633 i 011/382-1818
mail: klubval@gmail.com

2.

PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA
- kopija lične karte /original na uvid/
- kopija diploma o stečenom stepenu stručne spreme /original na vuid/
- kopija Karneta – onih stranica koje sadrže podatke o obavljenim ronjenjima u kategoriji CMAS P3 /original na uvid/
- preporuka Kluba čijis te član najmanje dve poslednje godine
- preporuka mentora – instruktora CMAS M2 ili M3
- pismena izjava o asistenciji na kursevima u svojstvu P3
Navesti ime instruktora i vreme asistencije /provera će se iozvršiti na osnovu godišnjih izveštaja navedenih instruktora/
- potvrdu o završenom opštem delu kursa, ukoliko ste ga završili
- zahtev za saglasnost Nastavne komisije SOPAS-a /prema Aneksu UZOR-a/
- potvrda o lekarskom pregledu ne starijia od 6 mesec i

 

3.

POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA
- plivanje sa LARO u dužini od 500m uz vremensko ograničenje
- orijentacija pod vodom uz upotrebu instrumenata /”trougao”/
-raspremanje i opremanje LARO na dubini 8-10m
- spasavanje unesrećenog sa 20m dubine i pružanje efikasne pomoći uz upotrebu O2
- demonstracija vežbe iz programa P1 u ulozi asistenta instruktora
- usmena provera teorijskog znanja na po dva pitanja iz svake nastavne celine

 

Kompletan dokument "KURS ZA INSTRUKTORE CMAS M1 2014" možete preuzeti u attachmentu.

Attachment: PDF icon KURS ZA INSTRUKTORE CMAS M1 2014.pdf

Ferplej je pobeda

Copyright © 2022, SOPAS
Developed by Animat studio