KURS ZA STICANJE ZVANJA RONILAČKI INSTRUKTOR M 1

Poziv članovima SOPAS-a da pristupe kursu za sticanje zvanja ronilački instruktor M1

 

Organizatori kursa su DPA URS i RK Bezbednost.

Rukovodilac kursa Zoran Radoičić instruktor M3

Asistenti: Mina Kebin instruktor M2, Vojislav Vuković instruktor M2 i Dr. Miodrag Živkovič spec. podvodne i baro medicine

 

USLOVI ZA PRISTUPANJE KURSU

1. Da ima najmanje 21 godinu.

2. Da ima završenu srednju školu (4.stepen obrazovanja).

3. Da je u kategoriji ronioca sa 3 zvezde ostvario najmanje 100 urona od čega 30 preko 30 metara.

4. Da ima završena 2 specijalistička kursa.

5. Da ima preporuku kluba čiji je član poslednje 2 godine.

6. Da je kao ronilac sa 3 zvezde učestvovao u svojstvu asisetenta na 2 kursa za ronilačke kategorije.

7. Da ima pismeno pozitivno mišljenje mentora koji mora biti istruktor sa 2 ili vise zvezda.

8. Da ima lekarsko uverenje ne starije od jedne godine izdato od ovlaščenog lekara.

9. Da položi prijemni ispit koji je identičan završnom ispitu za kategoriju ronilac sa 3 zvezde.

 

10. Da nakon završetka specijalističkog dela kursa, u roku 2 godine završi opšti deo kursa u visokoškolskoj ustanovi čiju kompetentnost priznaje Nastavna komisija SOPASa.

11. Da ima saglasnost Nastavne komisije, koja tu saglasnost će uskratiti ukoliko je kandidat kao vodja ronjenja imao teži ronilački incident ili disciplinsku sankciju u poslednjih 2 godine.

Verifikacija kandidata i prijemni ispit će se održati pred komisijom SOPAS koju sačinjavaju instruktori M3 i to 27.12.2014. god. u prostorijama URSa sa pocetkom u 10 sati. Istoga dana deo ispita iz prakse održače se na bazenu Tašmajdan sa početkom u 17 sati.

 

Sve ostale informacije na mob. telefon 063.215696 Zoran Radoičić ZR ili na meil venator@sezampro.rs

Ferplej je pobeda

Copyright © 2022, SOPAS
Developed by Animat studio